Firemna univerzita

Detaily Bezplatný plán

Základné funkcie portálu


Prehľad funkcionalít, ktoré sú súčasťou tohto plánu

Funkcionalita Popis Frekvencia Cena
Základné funkcieJednorázovo0.00 €
Vlastné poučeniaMožnosť vytvárať a editvať dokuemnty poučeníJednorázovo29.50 €
Katalóg typických rolíKatalóg zamestnaneckcýh pozícií a rolí, ktoré vychádzajú zo sledovaných rolí pri zabezpečovaní súladu spôosbilosti najmä v oblasti BOZPJednorázovo15.50 €
Vlastné roleMožnosť vytvárať vlastné role alebo ich varianty podľa potreby organizácieJednorázovo29.50 €* Vyžaduje prihlásenie do konta