Vstupné poučenia

Vstupné zaškolenia a odborné spôsobilostiNadobudnutie súladu nových zamestnancov s požiadavkami organizácie a legislatívy


Prihlásenie

Bezplatná registrácia

Registrácia je bezplatná. S týmto kontom budete môcť spravovať zamestnancov, prideľovať im role a poučenia. Zároveň budete mať prehľad o tom, ako napĺňajú svoje zadania.

Registrácia


Card image cap

Registrujte sa

Registrácia Vás nič nestojí. S týmto kontom budete môcť spravovať zamestnancov, prideľovať im role a poučenia. Zároveň budete mať prehľad o tom, ako napĺňajú svoje zadania.

Card image cap

Zapíšte si zamestnancov

Vytvore si záznamy o zamestnancoch, ktoré budú slúžiť ako zamestnanecké karty, s evidenciou poučení. Máte viac zamestnancov? Pošlete nám zoznam, a my ich prenesieme hromadne.

Card image cap

Pridelte poučenia

Vyberte vstupné poučenie a zašlite ho zamestnancom.

Card image cap

Sledujte plnenie

V prehľadoch si uvidíte stav npĺňania súladu. Meškajúcim zamestnancom môže poslať upozornenie.

Card image cap

Reportujte

V prípade potreby, napríklad pri kontrole, si vytlačíte report o súlade predmetných zamestnancov a hotovo.

Card image cap

Venujte sa práci

Poučenia, oboznámenia, odborné a zdravotné spôsobilosti, ktorým končí platnosť, budú predmetom upozornenia, ktoré dostatočne vopred obrdžíte. Nemusíte teda sledovať platnosť týchto spôsobilostí.

Cenové plány

Sledovanie súladu v poučeniach a školeniach nových a externých zamestnancov nebolo nikdy bezpečnejšie, jednoduchšie a hlavne lacnejšie.

Bezplatný plán

Mesačný poplatok už od

0€

V rámci tohto plánu môžte evidovať zamestnancov vlastnej a dodávateľských organizácií v roliach zamestnanec a externý amestnanec. K týmto roliam máte k dispozícii základnú šablónu poučenia. Reporty a prehľady sú bez obmedzení.

Detaily pánu

Malé a stredné podniky

Mesačný poplatok už od

19€

Tento balík bude dostupný čoskoro, okrem evidencie vlastných a dodávateľských organizácii máte k dispozícii katalóg rolí, možnosť zanášať nadobudnutia súladu z predložených dokladov a prístup k vzdelávaciemu portálu.

Chcem vedieť viac

Priemysel a plná integrácia

Mesačný poplatok už od

59€

Tento balík bude dostupný čoskoro, nájdete v ňom plnú škálu služieb s možnosťou prispôsobenia a integrácie do Vašich interných informačných systémov.

Chcem vedieť viac
Card image cap

Ochrana

Súlad online redukuje riziká hneď dva krát. Správnym oboznámením zamesntnancov o všetkých rizikách znižuje pravdepodobnosť ich výskytu. Zároveň chráni organizáciu pred postihmi za nesprávne, neúplne alebo nedostatočné zabezpečnie súladu s požiadavkami legislatívy, či interných predpisov.

Card image cap

Systematizácia

Riešenie sa adaptuje na všetky formy štruktúr organizácie tak, aby pokrylo všetky role, posty či dočasné zadania, ktoré spadajú pod zodpovednosť organizácie. Okrem rozloženia sa na organizačnú štruktúru, rešpektuje projekty a procesy, kmeňových aj externých spolupracovníkov a zvláda aj rôzne lokality, nie len na Slovensku.

Card image cap

Nadobúdanie

Proces nadobúdania súladu môže mať najrôznejšie formy a pravidlá. Práve preto je tento systém pripravený aj na ručné zadávanie ale predovšetkým na integráciu s najrôznejšími formami nadobúdania. Samotný obsahuje nástroje na riadenie procesu nadobúdania spôsobilosti vrátane distribúcie vedomostí a ich validácie pre minimalizáciu tejto agendy na strane klienta.

Sulad online budovanie systému

Implementácia systému do života organizácie

Riešenie súlad online je postavené tak, aby bolo možné začať s nasadením na čiastkovom, či separátnom úseku, projekte. Je teda možné rozvrhnút implmentáciu do fáz a minimalizovať tak efekty sprevádzajúce nasadenie zmien do praxe.

Postupným zavádzaním riešenai na jednotilvé časti organizácie, pokrývanie ďalších a ďalších rolí alebo prepájanie s ďalšími firemnými systémami dokáže organizácia úplne pokryť riziká spojené s nesúladom bez toho, aby sa otriasla z dôvodu nasadenia zásadnej zmeny.

V neposladnom rade je takto možné rozvrhnúť náklady spojené so zavedením do prijateľného časového úseku.


Card image cap

Riadenie na základe dôkazov

Každá časť riešenia je vytvorená tak, aby bolo možné zaznamenať, evidovať a reportovať každý zmysluplný úkon alebo údaj. Okrem prehľadného archívu dôkazov máte k dispozcíii priebežné štatistiky a reporty prispôsobené Vašim potrebám.

Samostatnou kapitlolou je potom rozhranie pre kontroly, kde od Vašej organizácie nie je požadovaná žiadna administratívna aktivita, okrem autorizácie kontroly.

Card image cap

Dostupnosť na všetkých zariadeniach pripojených na internet

Systém je dostupný z akéhokoľvek zariadenia, ktoré je je schoplné pripojiť sa an internet a pracovať s web stránkami.